Användare

Borderline - och försiktig personlighet?

Har alla med borderline självskadebeteende och raseriutbrott?
En nära anhörig till mig stämmer så på allting utan just de båda kriterierna. Och det är inte så konstigt för hen har alltid varit rädd för att skada sig och för att göra sig illa och hen är rädd för att få ont och rädd för att bli sjuk. Hen har dessutom inget häftig humör och har aldrig gjort så stort väsen av sig. Men man borde väl kunna ha denna personlighetsstörning oavsett personlighetstyp?
När jag läser om DBT så är det som om den är utformad precis för just min anhöriga. Hen har diagnosen bipolär men det tycker jag inte stämmer in.
Hoppas någon som är insatt i ämnet, eller har erfarenhet av det här, vill svara på min fråga.
/moj
 Svara