Användare

Anorexi

Vad finns det för orsker till att man får anorexi?
 Svara
Medicine kandidat, histologiamanuens, ordförande Akutsjukvårdsklubben

Svar: Anorexi

Hej!

Det finns olika teorier om varför en person drabbas av anorexi (anorexia nervosa). Det finns både genetiska, biokemiska och sociokulturella förklaringsmodeller men orsakerna är ej hundraprocentigt klarlagda.

Hälsningar,
Lovisa
Svara