Artikel: Kolera

Diarrésjukdomen kolera drabbar framför allt områden där hygienen av olika skäl är undermålig, såsom i katastrofområden. För den som är frisk är sjukdomen oftast inte livshotande även om den är besvärlig. Det går dock att vaccinera sig mot sjukdomen. Läs hela artikeln
 Svara