Artikel: Läkemedelsprövning

Alla nya läkemedel måste testas innan de får komma ut på marknaden. Som försöksperson kan du testa ett läkemedel i olika faser. Alla faser har olika avsikter. Läs hela artikeln
 Svara