Artikel: Farmakologi – läran om läkemedel

Farmakologi innebär kunskap om kemiska substanser, oftast då läkemedel. Läs hela artikeln
 Svara