Dela med dig av dina erfarenheter av din abort för att förbättra vården, forskningsstudie från Uppsala Universitet

Har du erfarenhet av en abort och vill dela med dig av dina upplevelser? Uppsala Universitet genomför just nu en enkätstudie för att få en djupare förståelse för hur sjukvården på bästa sätt kan möta kvinnors behov i samband med en abort. Detta är en studie i ett större forskningsprojekt som undersöker vilka behov av stöd som kvinnor har i samband med en abort och hur abortvården kan förbättras ytterligare. Vi samlar in svar från kvinnor med olika erfarenheter, så det spelar ingen roll hur länge sedan du var med om aborten eller vilken typ av abort du har erfarenhet av. Det är idag svårt att följa upp kvinnor som varit med om en abort och det är fortfarande mycket som är oklart för forskare. Av den anledningen försöker vi använda oss av forum för att hitta nya sätt att följa upp och samla in svar från kvinnor. Vi har fått godkännande av redaktör på Healthcare Media att skriva detta meddelande i forumet.Du svarar på enkäten helt anonymt via Internet. Dina svar kommer att analyseras på gruppnivå och resultatet kommer att presenteras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det är helt frivilligt att delta i studien och dina svar kommer endast hanteras av personer som arbetar inom forskningsprojektet. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till dina svar. Det tar cirka 5-10 minuter att svara på enkäten. Enkäten besvaras via Surveymonkey, en tjänst som vi använder för att samla in anonyma och krypterade svar.Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/abortenTack för ditt deltagande! 


Vänliga hälsningar,

Elisabet Mattsson

Barnmorska och barnsjuksköterska

Med. Dr., Docent

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Uppsala universitet Kontakta oss gärna om du har frågor om studien: elisabet.mattsson@pubcare.uu.se
 Svara
 

 

cron