Artikel: Riskerna vid IVF har minskat rejält

För barn i Norden som blir till genom provrörsbefruktning, IVF, har riskerna för låg födelsevikt, för tidig födsel och fosterdöd minskat de senaste åren och ligger idag nära nivån för barn som är gjorda på traditionellt sätt. Läs hela artikeln
 Svara