Användare

Sjukvården och samhället gör människor med utmattningssyndrom sjukare

Jag kastar ut en krok om ni kan hjälpa mig att få rätt hjälp någonstans för det utmattningssyndrom som jag är sjuk och sjukskriven för och som jag varit i snart 4 år. Jag behöver hjälp av någon som verkligen lyssnar och förstår det jag upplever och genomgår i utmattningssyndromet. Jag behöver också hjälp i vardagen då det gått så långt att jag inte längre orkar i de livsomständigheter som blivit av sjukdomen och dess konsekvenser, mitt liv håller på att helt rinna ut då jag inte blir hörd och inte får hjälp någonstans.

Jag insjuknade 2012 och sökte hjälp för mitt utmattningstillstånd på en vårdcentral där jag felaktigt läkarbedömdes samt behandlades både felaktigt och skadligt där jag blev sjukare första året av min sjukdomsperiod. Det fick konekvensen att jag inte beviljats sjukpenning på 40 månader och har heller inte beviljats annan ekonomisk hjälp från samhället.

Det har skapat en livssituation under 40 månader av ekonomisk överlevnad, ständig stress, ständig oro och sömnproblem som gör att jag inte blir friskare utan istället fördjupar mitt utmattningstillstånd. Jag orkar inte längre fungera i vardagen och att ständigt försöka göra min röst hörd eller försöka hävda min rätt då ingen lyssnar eller tar mig på allvar. Utmattningssyndrom syns inte alltid på utsidan och i min omgivning så är det väldigt lite förståelse för vad det innebär för mig på insidan.

Jag ska överleva och läka på 0 kr, jag har snart ingenstans att bo, jag kan inte köpa mat och det är flera dagar sedan jag åt. Jag kan inte betala för läkarvård eller mediciner och är helt beroende av att andra ger mig mat och betalar mina räkningar, den hjälpen är snart slut. Jag är normalt levnadsglad och vill verkligen leva och bli frisk men samhället ger mig ingen chans eller möjlighet att få hjärnvila och bli bortkopplad från stressorer för att ha möjlighet att bli frisk och kunna arbeta.

Samhället ger mig inga alternativ att varken existera eller leva, det finns helt enkelt inte plats längre för någon som mig som är sjuk i ett utmattningssyndrom och som hamnat mellan stolarna. Det är bara en tidsfråga hur länge jag orka härda ut, förhoppningsvis att någon ska läsa, lyssna och reagera hur sjukvården och välfärdssystemen i sin okunskap behandlar patienter med utmattningssyndrom.

/Out of Office i 4 år
 Svara

Svar: Sjukvården och samhället gör människor med utmattningssyndrom sjukare

Hej.
Mitt bästa råd initialt är att du tar kontakt med socialen för att få grundläggande ekonomiskt stöd. Min erfarenhet av denna myndighet är god och att de hjälper människor i din situation. Rehabiliteringen behöver sedan genomföras med både professionellt och relationellt stöd samt att du är medveten om att det kan ta lång tid och innebär små steg. Tålamod är grundläggande avgörande i hela rehabiliteringsfasen.
Lycka till!
Hälsningar
Mohakoho
Svara
Användare

Svar: Sjukvården och samhället gör människor med utmattningssyndrom sjukare

Hej
Läkarna ser vad de vill se och fram för allt det de kan medicinera enl Socialstyrelsens rekommendationer. Jag ifrågasätter inte deras kunskap och kompetens, men de är totalt bakbundna av den forskning Socialstyrelsen vid tillfället godkänner. Menar inte att de ska rekommendera sånt som rör sig inom new age och annat obekräftat.

Själv gick jag till en näringsterapeut. Hon tog ett blodprov och gjorde som förr; tittade i mikroskop och jag fick se bilden. Blodet var fullt av kluster; det var tromocyterna som var för många och klumpade ihop sig. Hon bad mig följa upp det hos min husläkare, vilket ytterligare höjer mitt förtroende för denna yrkesgrupp. Idag, sex månader senare, har jag fått diagnosen för en blodsjukdom som är en obotlig cancersjukdom för vilken jag äter cytostatika. Trots att blodprover tre år tillbaks visar ett förhöjt och stigande värde för trombocyterna, hade inte en enda läkare kommit sig för att följa upp det. När jag idag ifrågasatte detta sa läkaren på hematologen (inte min husläkare, hon hjälpte mig att gå vidare med det) att jag just vid blodproverna kanske hade en infektion i kroppen, som också höjer detta värde. Kan så vara, men varför hade ingen av de tre inblandade läkarna bakåt (inte min nuvarande husläkare) tänkt tanken att följa upp det när antagna infektion var över? Om det nu ens dessa tre gånger var en infektion. Jag minns ingen sådan då jag är en ovanligt frisk person. Med detta vill jag säga: förlora inte tron på skolmedicinen, men tro för guds skull inte att de jobbar med hälsovård. De jobbar med sjukvård. Undrar hur många år till jag hade fått gå med detta om inte näringsterapeuten hade upptäckt det? Troligtvis till den aggressiva cancern hade brutit ut. Då hade sjukvården reagerat.
Svara
Användare

Svar: Sjukvården och samhället gör människor med utmattningssyndrom sjukare

Hej!
Tack för din berättelse. Vet att du är inte ensam. Min historia är precis likadan. Fick diagnosen utmattningssyndrom och depression i 2013. Strax efter första sjukskrivningen slutade läkaren, bara för att återgå till samma vårdcentral som chef ett år senare. Jag var hos åtta läkare runt om i länet för att se om någon kunde hjälpa mig vidare, men ingen förstod någonting. Jag levde långt under fattigdomsgränsen flera perioder under senaste fem åren, men fick aldrig rätt någonstans. Nu under 2016 var jag utan sjukpenning och annan inkomst mer än tre månader då läkaren sjukskrev sig, jag insjuknade och hade gett upp allt. Klarade ännu ta mig till socialtjänsten. Där fick jag AVSLAG på nödhjälp ansökan. Helt bisarrt men jag är luttrat. Nu har läkaren kommit tillbaka och återupptagit utredningen. Jag har lärt mig att acceptera vad som helst....svält i värsta fall. Stå på dig och ge inte upp! Varma hälsningar till dig/Sissi
Svara
 

 

cron