Artikel: Så går det till när du söker äldreboende

När människor blir äldre kan de få svårt att ta hand om sig själva. Idag har anhöriga inte heller möjligheten att ta hand om sina äldre på samma vis som förr. Därför finns specialanpassade äldreboenden där de som inte kan ta hand om sig själva får hjälp och tillsyn dygnet runt. Läs hela artikeln
 Svara