Artikel: Semestern avslöjar era problem

Semestern är en tid fylld av förväntningar – men också en tid då era relationsproblem kommer upp till ytan. Därför är det viktigt att ni pratar med varandra om era förväntningar och tar hjälp av andra när ni inte kan lösa problem själva. Läs hela artikeln
 Svara