Artikel: Vad är manodepressivitet (bipolär sjukdom)?

Manodepressiv, eller bipolär som det också kallas, är en psykisk sjukdom som gör att du i skov får depressiva och maniska perioder. Sjukdomen går att behandla på olika sätt så att du kan leva ett normalt liv. Läs hela artikeln
 Svara
Marielle Axelsson
Gäst

"Du kan leva ett fullt normalt liv" är väl att lova lite mycket...

Jag tycker inte artikeln är korrekt. "Mellan skoven mår du så pass bra att du kan leva ett fullt normalt liv" är väl att lova lite mycket... Jag vill hänvisa till;

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinje ... m#anchor_4
Socialstyrelsens Rekommendationer om bedömning av arbetsförmågan.
* Under och efter akuta skov är arbetsförmågan ofta helt nedsatt i upp till 6 månader. Gradvis upptrappning av arbetstid är lämpligt.
* Arbetsförmågan mellan skoven är ofta korrelerad till kognitiv funktionsnedsättning och depressiva restsymtom. Det är inte ovanligt med partiell sjukskrivning under 1–2 år.

* Vissa individer återfår aldrig arbetsförmågan. Risken för kroniskt sänkt arbetsförmåga ökar vid tidig debut och vid flera återkommande skov.
Svara