från Njurar.se

Artikel: Njurtransplantation

Om njuren inte fungerar behöver man ersätta den med en fungerande njure. Antingen från en levande eller nyligen död person. Läs hela artikeln
 Svara