Artikel: Olika nervsjukdomar

Nervsjukdomar, även kallat neurologiska sjukdomar, är sjukdomar som drabbar det centrala eller perifera nervsystemet – allt från migrän till Parkinsons sjukdom. Läs hela artikeln
 Svara
stig bllom
Gäst

poyneuropati

slår det på balansen
Svara
LisaLarsson
Gäst

Tourettes syndrom-är det en nervsjukdom?

Jag undrar om tourettes syndrom räkna som en nervsjukdom. I så fall varför/varför inte?

Tack
Svara
Medicine kandidat, histologiamanuens, ordförande Akutsjukvårdsklubben

Svar: Tourettes syndrom-är det en nervsjukdom?

Jag undrar om tourettes syndrom räkna som en nervsjukdom. I så fall varför/varför inte?

Tack
Hej,

Tourettes räknas som en neuropsykiatrisk sjukdom, det vill säga en sjukdom med både neurologiska och psykiatriska komponenter.

Hälsningar,
Lovisa
Svara
Lova
Gäst

ZIKaVIRUSET

undrar om zikaviruset är en nervsjukdom och hur immunförsvaret agerar mot zikaviruset
Svara
 

 

cron