Artikel: LVU – Lagen om vård av unga

Lagen om vård av unga är den lag som ger socialnämnden mandat att omhänderta barn och ungdomar som av någon anledning far illa där de bor och vistas, eller som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Placeringen av barn och ungdomar sker på familjehem alternativt behandlingshem, beroende på vilka behov som finns. Läs hela artikeln
 Svara
Rebecca Flinck
Gäst

Lvu lagen

Förvaltningsrätten tar beslut är de alltid så innan man gör beslut om LVU - lagen. Är föräldrar informera om de är kallad till de beslut? Hur gammal är barnet innan man kan peka på Lvu lagen? Får föräldra information varför barnet skall bereda den vård och behandling hur länge de kommer vara. Har föräldrar rätt fråga varför sitt barn kommer lagen angående Lvu lagen fälla. Måste socialtjänsten tala om vad de pekar på fakta och hur de se varför de vill fälla Lvu lagen på barnet ska vårda och vilken behandling som ska beredas. Har föräldra rätt skydda sin barn? Fråga varför de anser omhändertagna? .
Svara