Artikel: LVU-hem §12

Särskilda behandlingshem för barn och ungdomar kallas ofta för Paragraf 12-hem. Namnet refererar till den paragraf i LVU, Lagen om vård av unga, som ger myndigheter möjlighet att sätta personer under 21 på vårdhem. Ungdomar kan också hamna på ett Paragraf 12-hem om de döms till sluten ungdomsvård. Läs hela artikeln
 Svara
Max
Gäst

"Psykosocial problematik"

Vad grundar ni på att dem flesta intagna av Psykosociala problematik?
Så vitt jag vet så har dem flesta inte ens genomgått en psykologiskt utredning.
Skulle tex kunna säga att dem inhyrda personalen lider av mer problematik än ungdomarna.
Aggressivt förhoppningssätt emot barn och ungdomar.
Exempel:
Ett barn på eknäs §12 som var 15 år gammal blev slagen i ögat av personal och sedan kallad på förstärkning utan motstånd ändå hårdhänt behandlat just efter han hade blivit nekad vistelse i "rökrutan" och hade viftat benet av osäkerhet och ansågs vara "provocerat våld mot tjänsteman " det fanns ingen orsak till att händelsen skulle eskalera.
Det finns ingen "riktig" vård för dem intagna det är bara ett spel för gallerian för att hålla ungar på glid borta från gatorna.
Svara
 

 

cron