Användare

Migrän, botox, Zoloft och lumbalpunktion

Hej!

Jag är ny här på forumet och tänkte delge lite om mina erfarenheter av botox, användning av antidepressiv medicin samt sviter av lumbalpunktion.

Jag har haft migrän i c:a 15 år och den började c:a ett år efter att jag började äta en antidepressiv medicin som heter Zoloft (sertralin) och som är ett s k SSRI-preparat. Den har hjälpt mig mycket men också gett mig en trötthet som jag på något sätt fått leva med. Pest el kolera.

Jag har aldrig satt något samband mellan antideppmedicinen och min migrän som jag f ö behandlat med Imigran (sumatriptan), men har nu ganska nyligen förstått att just SSRI-preparat och speciellt då också just sertralin har som bieffekt att den utlöser migrän. Även om jag har migrän i släkten så är det nog en av dom stora orsakerna till att jag fick migrän, och sedan dess lidit av allt värre med åren med nu upp till 4-5 migränattacker/vecka.

Jag har också ganska nyligen förstått att kombinationen sertralin och sumatriptan ger upphov till ett s k "serotonergt syndrom", något som gett mig biverkningar som domningar i framförallt händerna och armarna, yrsel, extrem trötthet (s k "fatigue") och en sorts influensaviruskänsla i kroppen.

P g a detta fick jag av husläkaren en remiss till en neurolog då symptomen liknar dom vid misstänkt MS och också kom skov-vis. Samtidigt gjorde jag också ett blodtest som visade positivt på neuroborrelia. Dom värdena gick dock ner en månad senare varför jag inte fick någon behandling för det. Dock köpte jag en egen penicillinkur på internet för att försäkra mig om det kunde uteslutas.

Vid min första träff med neurologen i somras berättade jag bl a också om min migrän och blev då erbjuden att få botox-behandling mot det. Då man, som ni vet, är desperat och bara vill bli bra tackade jag ja till det och fick en massa nålstick i pannan, nacken o s v. Några dagar efter fick jag dock en ganska jobbig migrän som sedan höll i sig i nästan två veckor, som också var ganska svårbehandlad med sumatriptan. Migränen satt också på lite andra ställen i huvudet än vanligt och kändes jobbig.

I samband med min utredning av den ev misstänkta MS'en så fick jag för tre veckor sen göra ett ryggmärgsprov, en s k lumbalpunktion. Jag fick efter den också en s k "post-punktionell huvudvärk", något som drabbar c:a 10% av dom som gör ett sånt där ryggmärgsprov och som beror på att ryggmärgsvätska läcker ut och skapar en sorts obalans i vätskan i huvudet. Den extremt jobbiga huvudvärken utlöste i sin tur en otroligt jobbig migrän, så jobbig att jag t o m uppsökte akuten. Där blev jag inlagd och fick dagen efter göra en s k "blood-patch", för att täta hålet i ryggen efter ryggmärgsprovet.

Den post-punktionella huvudvärken försvann men efter ungefär en vecka började jag få en jättejobbig migrän som sedan dess har hållit i sig. Den sitter också mer på sidorna och framåt ögonbrynen än vad jag är van vid.

Det känns otroligt jobbigt just nu. Jag har sedan två veckor tillbaka slutat med sertralin för att slippa det där serotonerga syndromet. Jag har också förstått att för stor användning av sumatriptaner i sin tur utlöser en läkemedelsframkallad migrän. Jag vill därför inte heller ta dessa.

Är det någon som har några erfarenheter av dessa saker. Jag är som sagt ny här på forumet och jag tackar er för att ni orkat läsa hela den här texten. Jag beklagar om den blev lite lång.

Mvh/Robinson
 Svara