Artikel: Tuberkulos ökar i Sverige

Antalet fall av tuberkulos ökar i Sverige. Smittan sker oftast i utlandet men många äldre återinsjuknar idag av tuberkulos som varit vilande i kroppen hela livet. Läs hela artikeln
 Svara
Tommy Åhlenius
Gäst

Tuberkulos ska anses som Farligt Avfall

Tuberkulos ska anses som Farligt Avfall
Myndigheterna ger restriktioner på neddragning av penicillin för sjuka detta för att stoppa uppkomsten av resistenta bakterier vilket lärt sig vårt penicillin
Varför ska sjuka lida av neddragningar av penicillin
Det är myndigheterna som inte tar sitt ansvara för det farliga avfall som produceras av oss
Urin och tarmrester ska destrueras och ses som farligt avfall
Hur bra är det att Tuberkulos och dom tunga penicillin sprids i vårt avlopp??????? ... JO för Bakterierna som små matas av nya penicilliner Mycket likt vår egen vaccination
Sjukhus, vårdinrättningar måste separera toaletterna så vi kan destruera det tunga penicillin avfallet som uppstår så det inte når naturens kretskropp logiskt tycker jag men kostsamt i början men vi tjänar på det i längden även företagandet kan se nyttan i av att vara framkanten för medicin destruering för alla som äter tunga mediciner och har svåra sjukdomar som smittar ner avloppen och skapar resistenta bakterier
lika så ska hygienen på toaletter förhöjas för att inte blanda sjukdomar
Självrengörande toaletter finns
Så myndigheter ta ert ansvar för att stoppa spridningen utan att dra ner på behövande mediciner
Svara