från Kikhosta.se

Artikel: Kikhosta är livsfarligt för spädbarn

Kikhosta hos spädbarn kan leda till allvarliga komplikationer och kan vara livshotande. Därför är det viktigt att spädbarn med symptom på kikhosta snabbt får vård. Dessutom är det viktigt att andra vaccinerar sig för att minska smittspridningen. Läs hela artikeln
 Svara