Användare

HIV-test

Förvirring ang sådant verkar råda:
Hivtest.se säger att man fritt kan vända sig till Vårdcentralen.
Lokal vårdcentral säger när man kommer oanmäld till provtagningen (vilket var "Mina vårdkontakters" rek):
Nej, du måste ha remiss från läkare först.
Telefonkontakt med samma vårdcentral:
Njaaaa, vet inte... är nog bättre du vänder dig till Infektionsklinik e likn i stället.
Samtal med Infektionskliniken (Lund) (säger sig ha drop-in-tider för test):
Om jag inte kan dessa tider hur gör jag då?
Njaaaa vi har de tiderna dagligen - kom då...
men du måste vänta minst 6 veckor efter det misstänkta smittotillfället.
Hivtest.se säger tydligt att inkubationstiden är 3 v - sen test.

Slutligen då 2 frågor:
Remiss från läkare eller inte?
Hur länge måste man vänta innan test?

Avslutningsvis: Hur sjutton kan något som detta va så förvirrat 2017?? :(
 Svara
 

 

cron