Ny Användare

Undvika ögonlaser om man har psoriasis?

Jag undrar om man nu har psoriasis hur säkert det är att göra en laseroperation för ögonen?

Finns det risk att psoriasis utvecklas på ögonen?

 Svara