från Rosfeber.se

Artikel: Lymfödem

Lymfödem är en onormal samlad mängd vätska i vävnaden. Alltså att en kroppsdel blir svullen på grund av en vätskeansamling. Oftast får man detta i en arm eller i ett ben. Läs hela artikeln
 Svara