från Diet.se

Artikel: Vegetarianer riskerar att få i sig giftig tungmetall

Trots en satsning på att minska människors exponering för kadmium finns fortfarande höga halter av tungmetallen i våra livsmedel. Läs hela artikeln
 Svara
Christina Gidner
Gäst

kommentar på artikeln "Vegetarianer riskerar att få i sig giftig tungmetall"

Är det plötsligt bara främst vegetarianer som äter potatis, bröd, flingor, kakor och svamp?

I artikeln "Vegetarianer riskerar att få i sg giftig tungmetall" står det nämligen så här: "Idag ingår vegetarianer i en riskgrupp för att få i sig ohälsosamma mängder kadmium som finns i framförallt potatis, sädesslag och vissa sorters svampar." Hur är det med alla som inte är vegetarianer och som äter potatis, bröd den svamp som det gäller - får inte vi i oss samma mängd tungmetall? Det kan så vara att vegetarianer kan ha järnbrist men många är noga med att sköta näringen och det är väldigt många icke vegetarianer som lever på just bröd, potatis och godis och har järnbrist. Varifrån kommer logiken i att just vegetarianer är den stora riskgruppen? Eller kan det månne vara en hetskampanj mot trenden att sluta äta kött eller minska köttätandet? Vi kastas som vantar mellan olika uppgifter och ena dagen är det livsfarligt för jordklotet och oss själva att äta kött och nästa dag är det farligt att äta grönsaker! Problemet är mer att all tillverkning och all produktion eller nästan all, är styrd av ekonomiska intressen och inte av förnuft och ansvarstagande. vi behöver kräva sunt förnuft av både beslutsfattare på alla nivåer och av oss själva. Lugna ner allting och sätt mänskligheten vid en mängd runda bord, lekmannakonferenser och medborgarutbildningar, sätt alla beslutsfattare i seminarier där de konfronteras med världsproblemen och ställ krav på att all journalistik skall befrias från sensationsjakt och scoop omedelbart.
Svara
Användare

Svar: kommentar på artikeln

Jag tänker mig att vegetarianer har hamnat i riskgruppen om man jämför en tallrik med vegetarisk kost där kanske de flesta livsmedel har en relativt hög mängd kadmium med en tallrik med grönsaker men också kyckling eller rött kött där bara hälften av maten har en hög mängd kadmium.
Däremot gör det oss alla gott, oavsett kost, att hjälpas åt och minska mängden kadmium i våra livsmedel.

Är det plötsligt bara främst vegetarianer som äter potatis, bröd, flingor, kakor och svamp?

I artikeln "Vegetarianer riskerar att få i sg giftig tungmetall" står det nämligen så här: "Idag ingår vegetarianer i en riskgrupp för att få i sig ohälsosamma mängder kadmium som finns i framförallt potatis, sädesslag och vissa sorters svampar." Hur är det med alla som inte är vegetarianer och som äter potatis, bröd den svamp som det gäller - får inte vi i oss samma mängd tungmetall? Det kan så vara att vegetarianer kan ha järnbrist men många är noga med att sköta näringen och det är väldigt många icke vegetarianer som lever på just bröd, potatis och godis och har järnbrist. Varifrån kommer logiken i att just vegetarianer är den stora riskgruppen? Eller kan det månne vara en hetskampanj mot trenden att sluta äta kött eller minska köttätandet? Vi kastas som vantar mellan olika uppgifter och ena dagen är det livsfarligt för jordklotet och oss själva att äta kött och nästa dag är det farligt att äta grönsaker! Problemet är mer att all tillverkning och all produktion eller nästan all, är styrd av ekonomiska intressen och inte av förnuft och ansvarstagande. vi behöver kräva sunt förnuft av både beslutsfattare på alla nivåer och av oss själva. Lugna ner allting och sätt mänskligheten vid en mängd runda bord, lekmannakonferenser och medborgarutbildningar, sätt alla beslutsfattare i seminarier där de konfronteras med världsproblemen och ställ krav på att all journalistik skall befrias från sensationsjakt och scoop omedelbart.
Svara
 

 

cron