från Diet.se

Artikel: Du är vad dina föräldrar äter

Dina föräldrars och till och med far- och morföräldrars mat kan påverka om du blir överviktig eller får diabetes. Läs hela artikeln
 Svara
Annette S Lorien
Gäst

Hur man kan göra viktiga studier utan djurförsök.

Varför måste man alltid göra djurförsök när det gäller studier av människor?
Är verkligen resultatet tillförlitligt när man utsätter varelser man inte kan tala med för olika förgiftningstest och det mest användbara sättet att få "svaret" på är obduktion av dödat djur?
Helst säkert finns bättre metoder.
Människan - och frågeställningen i sig - bör ju rymma svaret inom sig.
Svara