Ny Användare

Vilka mediciner är bäst

Vad finns det för olika läkemedel mot depression och vad är skillnaden?
 Svara

Reply To: Vilka mediciner är bäst

Det finns 17 olika läkemedel mot depression i Sverige. De brukar delas upp i olika kategorier beroende på hur de påverkar signalsystemet och de olika signalsubstanserna. I en läkemedelsbehandling av depression får man pröva sig fram vilket läkemedel som fungerar bäst för just dig och vilken dos som passar dig.
Det vanligaste läkemedlet är Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och är oftast det första läkemedlet man ger i behandling mot depression. Dessa läkemedel ökar tillgängligheten för signalsubstansen serotonin. Läkemedel i denna kategori är exempelvis Setralin (Zoloft), Fontex, Cipramil och Seroxat.
En annan kategori av läkemedel är Tricykliska läkemedel (TCA) och används vid svårare depressioner. Dessa läkemedel påverkas serotonin men även noradrenalin. Exempel på läkemedel i denna kategori är Tofranil, Anafranil och Tryptizol.
Det finns även serotonin och noradreanlinåterupptagshämmare (SNRI) som påverkar både serotonin och noradrenalin, exempelvis läkemedlet Venlafaxin.
Även Alfa2-antagonister påverkar både serotonin och noradrenalin, exempelvis läkemedel Mirtazepin.
Läkemedel som bara påverkar noradrenlin kallas för noradrenalinåterupptagshämmare (NRI) där läkemedlet heter Edronax.
Det olika läkemedlen fungerar olika för olika personer och du får tillsammans med din läkare pröva er fram vad som fungerar bäst för dig.

Med vänliga hälsningar
Healthcare Media
Svara
 

 

cron