Användare

Sorg eller depression?

Vad är skillnaden på sorg och depression?
 Svara

Reply To: Sorg eller depression?

Depression är ett sjukt tillstånd som går att behandla. Sorg är en känsla som är helt naturlig och till och med nödvändig för att vi människor ska komma vidare.
Vanliga symptom vid sorg är nedstämdhet, saknad, längtan, förtvivlan, övergivenhet, ensamhet, skuldkänslor, ilska, irritation och koncentrationssvårigheter. Detta kan vara starka känslor och är en del av sorgearbetet.
Däremot kan sorg i vissa situationer gå över till depression, exempelvis om den inte blir bearbetad eller om den är ohanterlig. Vanliga symptom vid depression är en känsla av meningslöshet, hopplöshet, ingenting är roligt, svårigheter att ta tag i saker, ångest, känna sig värdelös, skuldkänslor, försämrad aptit, trötthet och sömnproblem.

Med vänliga hälsningar
Healthcare
Svara