Ny Användare

Biverkningar

Kan antidepressiva läkemedel ge biverkningar och i så fall vilka?
 Svara

Reply To: Biverkningar

Ja, antidepressiva läkemedel kan ge någon form av biverkning, men dessa är mestadels lindriga. Men för många fungerar antidepressiva väldigt bra helt utan biverkningar.

Biverkningar som kan uppstå skiljer sig beroende på vilken typ av medicin du tar, men sexuella biverkningar är relativt vanligt där du kan få minskad lust och/eller svårigheter att få orgasm. Andra exempel på biverkningar är att du kan känna dig avtrubbad, få mer ångest eller svettningar. Prata därför med din läkare innan du börjar en medicinsk behandling om för- och nackdelar med medicinen.

Känner du av en biverkning ska du tala om detta för din läkare och diskutera om du vill byta läkemedel eller ändra din dos. Du ska aldrig själv avsluta en pågående läkemedelsbehandling.

Med vänliga hälsningar
Healthcare
Svara