Artikel: Psykoterapi

Det är erkänt att psykoterapi ger minst lika bra effekt som medicinering vid lindrig eller måttlig depression. Effekten påverkas ofta av hur motiverad och intresserad av terapin man är från början. Läs hela artikeln
 Svara