Artikel: Inflammation tros bidra till depression

"Inflammationshämmande medicin i kombination med antidepressiva ska nu testas som behandling mot depression i ny studie. Detta eftersom inflammation kan vara en bidragande orsak till depression. " Läs hela artikeln
 Svara
Margareta Fällström
Gäst

Kan man anmäla sig som deltagare i studien ovan?
Svara