från Cancer.se

Artikel: Stora regionala skillnader efter en bröstcanceroperation

Det finns stora skillnader mellan länen i vad som kvinnor erbjuds efter en bröstcanceroperation. Istället för protes så är det möjligt att få en bröstrekonstruktion. Något som alla inte får information om. Läs hela artikeln
 Svara