från Magcancer.se

Artikel: Prognos vid magcancer

"Hur prognosen ser ut vid magsäckscancer beror helt på hur långt gången sjukdomen är och om den därmed har hunnit sprida sig. Här under i tabellerna kan du se siffror från Cancerfonden på insjunkande, överlevnad och dödlighet sedan 1980. Klicka på bilden för större bild." Läs hela artikeln
 Svara
Johan
Gäst

Grafen "Insjuknande och dödlighet" visar utfallet på samtliga fall av magsäckscancer men den ligger direkt under rubriken "Om cancern bildat dottertumörer". Det gör ju att man lätt tror att grafen visar utfallet vid spridd cancer, vilket ger falska förhoppningar.
Svara
Ingvar kleinert
Gäst

Min undran är ! har landtingen olika prioriteringar på mediciner som är avsedda för magsäcks cancer ? Är Avastin en sådan medicin?
Ingvar
Svara