från Cancer.se

Artikel: Låga halter av luftpartiklar kan orsaka lungcancer

Långvarig exponering av luftföroreningar ökar risken för lungcancer – även vid tillåtet låga halter. Läs hela artikeln
 Svara