Användare

Vänster/Högerhänta?

Jag vill veta om det är någon skillnad på intelligensen på dom som är vänsterhänta mot de som är högerhänta.
Det känns som att det är en vedertagen praxis att högerhänta anses som riktigt funtade, mot de som är vänsterhänta.
Jag har märkt att jag är "Bådhäntad" gör olika saker med händerna. Varför är en del vänsterhänta och andra högerhänta och vad är det som bestämmer detta.
 Svara