Artikel: Kunskapsstöd till skolorna för att tidigt upptäcka adhd

Personal inom skola, vård och omsorg får nu redskap för att kunna uppmärksamma och känna igen problem som kan tyda på adhd. Detta för att tidigt upptäcka och behandla adhd. Läs hela artikeln
 Svara
 

 

cron