Artikel: Adhd fördubblar risken att dö i förtid

Den som har en adhd-diagnos har en dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med den övriga befolkningen. Kvinnor med adhd har en större risk än män med adhd. Läs hela artikeln
 Svara