Artikel: Röda blodkroppar (erytrocyter)

Polycytemi är tillstånd som innebär för många röda blodkroppar i blodet. Har du för få röda blodkroppar så har du anemi, alltså blodbrist. Röda blodkroppar i urinen kan vara ett tecken på urinvägsinfektion. Läs hela artikeln
 Svara
Anna Aaltonen
Gäst

Artikel: Röda blodkroppar (erytrocyter)

Röda blodkroppar transporterar inte koldioxid. Koldioxid transporteras upplöst i blodplasmat. Röda blodkroppar transporterar syre bundet till ytproteinet hemoglobin. Koldioxid fastnar inte i hemoglobin, däremot nog t.ex. kolmonoxid, vilket gör oss till en kvävande gas.
Svara
 

 

cron