Artikel: Föräldrastöd minskade barnens beteendeproblem

Föräldrar som deltog i ett stödprogram blev mindre stressade, fick färre utbrott och ett mindre bestraffande beteende. Vilket minskade beteendeproblem hos barnen med 92 procent. Detta enligt en studie på uppdrag av Socialstyrelsen. Läs hela artikeln
 Svara
 

 

cron