från Amning.se

Artikel: WHO-amning

Amning väcker många åsikter och tankar; speciellt om hur länge du ska amma ditt barn. WHO rekommenderar en viss tid medan andra säger att det är skadligt att amma så pass länge. Läs hela artikeln
 Svara