Artikel: Daniel Nebel fick pris för bästa avhandling inom odontologi på Swedental

Daniel Nebel från odontologiska fakulteten fick idag pris på tandläkarmässan Swedental för sin avhandling "Functional Importance of Estrogen Receptors in the Periodontium". Läs hela artikeln
 Svara